A A A
XX sesja Rady Miejskiej

27 sierpnia odbyła w trybie zdalnym XX Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Słomnikach.

Podczas zdalnej XX sesji zwyczajnej przyjęto m.in.:

 • Uchwała nr XX/264/20 w sprawie przyjęcia informacji na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wykonano niezbędne remonty, odświeżono sale wymagające tego typu prac; szkoły wdrożyły zalecenia dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego związanego z pandemią. Więcej o tym można przeczytać na s.
 • Uchwała nr XX/266/20 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słomniki, dotyczy dowozu dzieci do szkół.
 • Uchwała nr XX/267/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.
 • Uchwała nr XX/268/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2020-2035.
 • Uchwała nr XX/269/20 w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości, nr 55/3 o pow. 0,0239 ha i działki nr 56/3 o pow. 0,0176 ha położonych w miejscowości Polanowice na poszerzenie drogi
 • Uchwała nr XX/270/20 w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości w Waganowicach na poszerzenie terenu rekreacyjnego przy Ochotniczej Straży Pożarnej Waganowice
 • Uchwała nr XX/271/20 w sprawie w sprawie użyczenia części działki nr 1422/5 położonej w Słomnikach Stowarzyszeniu LGD Jurajska Kraina na utworzenie miejsca obsługi rowerzystów przy Rowerowym Szlaku Kościuszkowskim

Wszystkie uchwały dostępne TUTAJ.

Opublikowana została także Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 25.06.2020–27.08.2020.

Wśród spotkań i wydarzeń Burmistrz wymienił m.in.: sprawne przeprowadzenie wyborów prezydenckich, zdalne Posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, spotkanie z Ministrem Infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i symboliczne przekazanie czeku na 4130000 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych z przeznaczeniem na inwestycje gminne, objazd z radnymi placów zabaw i dróg gminnych, spotkanie w sprawie remontu drogi powiatowej w Prandocinie realizowanej w trybie Inicjatyw Samorządowych, spotkanie z przedstawicielami mieszkańców ul. Krakowskiej w sprawie budowy kanalizacji.

Wymiana źródeł ciepła
W lipcu na terenie Gminy Słomniki ruszyły montaże instalacji fotowoltaicznych u naszych mieszkańców w ramach Programu Odnawialne Źródła Energii. Do dnia 30 października 2020 r. mają zakończyć się prace związane z montażem wszystkich 71 instalacji. Według harmonogramu w sierpniu ruszy montaż pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W ramach Czystego Powietrza mieszkańcy za pośrednictwem pracowników Urzędu Miejskiego w Słomnikach złożyli w lipcu 2020r. – 13 wniosków, w sierpniu do dnia 18.08.2020r. – 7. W przygotowaniu (czekają na uzupełniania) znajduje się – 14 wniosków. Należy podkreślić, że Program Czyste powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną z Urzędu Skarbowego – możliwość uzyskania większego zwrotu.  Zwrot obliczany jest z podatku dochodowego.

W sierpniu zostały wypłacone kolejne dotacje do wymian pieców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Do rozliczenia na terenie naszej Gminy zostały tylko 3 wymiany źródła ciepła Łącznie na terenie Gminy Słomniki z programu skorzystało – 91 gospodarstw domowych.

Przetargi rozstrzygnięte:

Prace konserwatorsko-budowlane w celu odnowy kapliczki św. Antoniego w Janikowicach. Wykonawca: Firma MAZI RENOWACJE Piotr Mazurek, Andrii Zanik Sp. z o.o. Sp.k., ul. A5 /7 32-086 Węgrzce; wartość zadania: 27 460,89 zł; termin realizacji: 16.11.2020 r.

Roboty budowlane i prace konserwatorskie związane z Odnową Kapliczki Matki Boskiej Królowej Polski w Słomnikach. Wykonawca: MAZI RENOWACJE Piotr Mazurek, Andrii Zanik Sp. z o.o., Sp.k., ul. A5 /7, 32-086 Węgrzce. Wartość zadania: 31 661,54 zł; termin realizacji: 16.11.2020

Drogi gminne:

 1. Kończą się prace remontowe na następujących drogach (inwestycje otrzymały dofinansowanie 50% z ROGR):
 • Trątnowice nr ewid. działki 311
 • Januszowice nr ewid. działki 290
 • Zaborze nr ewid. działki 151/2, 151/3 i 151/4
 • Muniakowice nr ewid. działki 509
 • Prandocin nr ewid. działki 151
 • Wężerów nr ewid. działki 731/3

Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski ul. Blokowa 14 31-752 Kraków; wartość zadania: 297 000 zł; termin realizacji: 11.09.2020r.

 1. Kończą się prace remontowe na następujących drogach (inwestycje otrzymały dofinansowanie 50% z Fundusz Dróg Samorządowych):

- „Remont drogi gminnej nr 601802K w km 0+000 – 1+250 w miejscowości Kępa i Czechy, gmina Słomniki”

- „Remont drogi gminnej nr 601777K w km 0+000 – 0+950 w miejscowości Polanowice, gmina Słomniki”

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ul. Obrońców Modlina 12, 30-733 Kraków; wartość zadań: 541 000 zł; termin realizacji: 31.08.2020r.

 Fundusz Dróg Samorządowych

 1. Złożono wnioski na 2021 r.:
 • Kocmyrzowska–Szczepanowice,
 • Brończyce–Niedźwiedź

Łącznie wartość tych zadań wynosi ok. 1500 000 zł

 Drogi powiatowe:

 1. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej od skrzyżowania z E7 do Składu Niedźwiedź:
 • dwukrotne spotkanie z mieszkańcami Zaborza
 • przedstawienie trzech wariantów przebiegu drogi
 • decyzja o wyborze wariantu należy do Zarządu Powiatu i zostanie podjęta z uwzględnieniem różnych opinii mieszkańców
 1. Remont odcinka drogi Prandocin–Prandocin Wysiołek (Inicjatywy Samorządowe)
 • rozszerzenie zakresu remontu do długości około 1800 mb
 1. Zgłoszenie kolejnego odcinka drogi powiatowej do realizacji w roku bieżącym–Januszowice od sołtysa w stronę Zagaja Smrokowskiego ok. 1000 mb (dodatkowy nabór wniosków w ramach Inicjatyw Samorządowych 2020)

Oświetlenie drogowe w gminie :

 1. Wykonano projekt dobudowy oświetlenia Prandocin droga do Amplusa oraz Prandocin Wysiołek
 2. Ogłoszono zapytanie ofertowe na dobudowę oświetlenia Januszowice do stawu oraz Słomniki ul. Krakowska boczna – wartość zamówienia ok 20 000 zł

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu –  IV etap
 2. Trwają roboty wiązane z budową kąpieliska w Januszowicach – II Etap
 3. Trwają roboty budowlane w budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu (biblioteka, świetlica) – inwestycja zgłoszona do odbioru przez Sanepid i KM PSP.
 4. Opracowano specyfikację i ogłoszono przetarg na wykonanie robót wykończeniowych ETAP I na poddaszu budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu – w ramach programu Małopolskie OSP 2020
 5. Opracowywana jest specyfikacja dotycząca przetargu na wykonanie drenażu poprzecznego boiska trawiastego na stadionie LKS Słomniczanka oraz utworzenia bocznych boisk treningowych (dofinansowanie w ramach MIRS).
 6. Opracowywana jest specyfikacja dotycząca zakupu energii elektrycznej do budynków gminnych i podległych jednostek na rok 2021.
 7. Wyburzono szalety w Rynku w Słomnikach – początek rewitalizacji parku
 8. Decyzja w sprawie ewentualnego uruchomienia funduszu sołeckiego we wrześniu
 9. Koszenie placów zabaw należy zgłaszać do ZGKiM lub brygady remontowej urzędu

Cała informacja Burmistrza z działalności pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej 25.06.2020–27.08.2020 TUTAJ.