A A A
Budżet obywatelski

W tym roku mieszkańcy Małopolski będę mogli zgłaszać propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego przez cały kwiecień. Zapraszamy na spotkania informacyjne.

 Na terenie Subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny spotkania odbędą się w trzech miastach – w Krzeszowicach, Proszowicach i Miechowie:

  • W Urzędzie Miasta w Krzeszowicach, w dn. 23 marca 2020 r. (poniedziałek), o godz. 16.30
  • W Starostwie Powiatowym w Proszowicach (sala obrad), w dn. 3 kwietnia 2020 r. (piątek), godz. 16.30
  • W Urzędzie Miasta w Miechowie, w dn. 31 marca 2020 r. (wtorek), o godz. 16.30

Zapraszamy do włączenia się w inicjatywę szczególności lokalnych liderów, społeczników, sołtysów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków ochotniczych straży pożarnych czy kół gospodyń wiejskich. Więcej o Budżecie Obywatelskim - tutaj.