A A A
Sesja Rady Miejskiej

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Słomnikach podjęto szereg uchwał, m.in.  przyjęto Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Słomniki z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego za rok 2018. Wręczono także listy gratulacyjne nowo wybranym sołtysom, oraz podziękowania – odchodzącym.

Medal PKW

Pani Maryla Łapińska wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Słomnikach została odznaczona  Medalem Państwowej Komisji Wyborczej za wieloletni wkład i zaangażowanie w organizację wyborów i referendów w naszej gminie.

Sołtys

Wybrano 25 sołtysów oraz przewodniczącego Rady Osiedla w Słomnikach na kadencję 2019—2024.

Sesja Rady Miejskiej

Podczas piątej sesji Rady Miejskiej przyjęto 29 uchwał, złożono także 1 interpelację dotyczącą stanu zieleni w mieście Słomniki.

Urna wyborcza

Od 4 do 30 marca mieszkańcy gminy Słomniki będą wybierać swoich przedstawicieli w Radzie Osiedla Słomniki, która reprezentuje WSZYSTKICH mieszkańców Słomnik oraz sołtysów i przedstawicieli Rad sołeckich w 25 miejscowościach.