A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń II piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod biuro pośredniczo-ogłoszeniowe (na rzecz obecnego najemcy).

KŁ Kormoran

Poniżej publikujemy uchwałę Zarządu Koła Łowieckiego KORMORAN w sprawie: zmiany planu polowań zbiorowych w Kole Łowieckim KORMORAN w Krakowie.

Herb gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym terenu pod garaże blaszaki (przedłużenie umów) położone w mieście Słomniki.

Polowanie

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Sosnówka” w sezonie 2018/2019

Przysięga wojskowa WOT

W dniu 2 grudnia o godz. 10.00, 89 żołnierzy Obrony Terytorialnej złoży w Rząsce uroczystą przysięgę wojskową. Od 17 listopada trwa już drugie szkolenie podstawowe w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej (11MBOT). Kolejne, trzecie rozpocznie się 1 grudnia.