A A A
Herb Gminy

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Słomniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały Rady Miejskiej w Słomnikach w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Słomnikach przy ul. J. Poniatowskiego.

Wojewoda Małopolski

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o utrzymaniu w mocy decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budo­wę inwestycji pn.: Budowa światłowodu (kanalizacji teletechnicznej) stanowiącego infrastrukturę towarzy­szącą niezbędną do funkcjonowania gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa od tłoczni Pogórska Wola do Węzła Tworzeń w ramach budowy gazociągu Hermanowice – Strachocina – Pogórska Wola – Tworzeń – Tworóg – Odolanów, wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mało­polskiego

Wojewódzki Urząd Pracy

Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów. Jeśli:

  • masz mniej niż 30 lat,
  • byłeś niedawno za granicą co najmniej pół roku lub zamierzasz wrócić do Małopolski,

nasz projekt jest dla Ciebie!

Herb Gminy

W dniu 26 listopada 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się XXIII  zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Słomnikach.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 sesja odbędzie się w trybie zdalnym i będzie transmitowana na portalu YouTube.

Wyniki jawnych głosowań radnych będzie można na bieżąco oglądać na stronie: http://slomniki.rada24.pl/

Herb Gminy

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 23 listopada 2020r.  o godz. 16.00.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.