A A A
Herb Gminy

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że przetarg na dzierżawę terenu w Słomnikach w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzele w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 6 do 9 października 2017r. został rozstrzygnięty pozytywnie.

Herb Gminy

W związku z powziętą informacją o przeniesieniu terminu odpustu Matki Bożej Różańcowej w Słomnikach z dnia 01.10.2017r. na dzień 08.10.2017r. Urząd Miejski w Słomnikach  informuje, że na przetarg, który miał odbyć się w dniu 25.01.2017r został wyznaczony nowy termin tj.  04.10.2017r.na godz. 1200.

Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu w Słomnikach - Rynek w okolicy Pomnika pod ustawienie urządzeń typu karuzeli w czasie trwania odpustu w Słomnikach w dniach od 29 września 2017r. do 2 października 2017r.